article

Rapport: Mikroklimat och värmeöar ur ett urbant landskapsperspektiv

Nu finns MUKLIS-rapporten Mikroklimat och värmeöar ur ett urbant landskapsperspektiv tillgänglig för nedladdning. Med hänsyn till de pågående klimatförändringarna och de förödande konsekvenser som kan kopplas till ökade urbana temperaturer behöver kunskapen kring värmereducerande åtgärder belysas, lyftas och tillämpas. Urbana miljöer bör i ett tidigt skede planeras och utformas utifrån förutsättningar som gynnar en komfortabel […]

Nu finns MUKLIS-rapporten Mikroklimat och värmeöar ur ett urbant landskapsperspektiv tillgänglig för nedladdning.

Med hänsyn till de pågående klimatförändringarna och de förödande konsekvenser som kan kopplas till ökade urbana temperaturer behöver kunskapen kring värmereducerande åtgärder belysas, lyftas och tillämpas. Urbana miljöer bör i ett tidigt skede planeras och utformas utifrån förutsättningar som gynnar en komfortabel livsmiljö, med klimatanpassning i fokus. Följande rapport är framtagen av Edge inom det Vinnova-finansierade projektet Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan (MUKLIS). Rapporten fokuserar på värmereducerande åtgärder samt skapandet av hållbara urbana mikroklimat och är ett försök att sammanfatta kunskapsläget kring utmaningen med värme i staden, de faktorer som driver på detta och vad det finnas att göra för att motverka ohälsosamma mikroklimat. Detta inkluderar såväl en grundlig teoretisk bakgrund som förslag och exempel på hur värmereducerande åtgärder kan appliceras i praktiken, med två verkliga projekt som förlaga. Innehållet i rapporten bygger till stora delar på examensarbete ”Värmereducerande åtgärder för urbana mikroklimat” som skrevs av landskapsarkitektstudenterna Alice Ljungdahl och Ida Grundh våren 2023 under handledning av Kent Fridell på Edge, och har därefter omarbetats och kompletterats.

Tryck på knappen nedan under ’Downloads’ för att ladda ned rapporten.